Bilimsel Program
  3 Kasım 2017 Cuma
 • Kongre kaydı
 • Protokol konuşmaları
 • Açılış konuşması
  Prof. Dr. Bilal Kuşpınar (Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı)

 • 4 Kasım 2017 Cumartesi
 • 1. Oturum: Helal Kavramının Günlük Yaşama Uyarlanmasında Eğitimin Rolü
  Oturum başkanı Prof. Dr. Saffet KÖSE, Doç. Dr. İlhan ÇİFTÇİ
  1. Helal kavramının günlük yaşama uyarlanmasında tarihsel boyut
   Prof.Dr. Ebubekir SOFUOĞLU (Sakarya Üniv.)
  2. Helal kavramının günlük yaşama uyarlanmasında karakter eğitiminin rolü
   Prof.Dr. Nevzat TARHAN (Üsküdar Üniv.)
  3. Helal kavramının günlük yaşama uyarlanmasının metodolojisi nasıl olmalıdır
   Prof.Dr. Bülent DİLMAÇ (Necmettin Erbakan Üniv.)

 • 2. Oturum: Yaşam Boyu Sağlık
  Oturum başkanı Prof. Dr. Ender ERDOĞAN, Prof.Dr. Fahri BAYIROĞLU
  1. Egzersizin helal ve sağlıklı bir hayat sürmede önemi
   Prof. Dr. Fatih KILINÇ (Süleyman Demirel Üniv.)
  2. Ruh sağlığının helal ve sağlıklı bir hayat sürmedeki önemi
   Prof. Dr. İbrahim BALCIOĞLU (İstanbul Üniv., Cerrahpaşa Tıp Fak.)
  3. Beslenme şekli ile helal ve sağlıklı bir hayat sürme arasındaki ilişki
   Yrd. Doç. Dr. M. Radwan ABU-ISSA (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniv., Tıp Fak.)

 • 3. Oturum: Helal Yaşam ve Turizm
  Oturum başkanı; Prof. Dr. Mehmet GÜRBİLEK, Prof.Dr. Mustafa ALTINDİŞ
  1. Helal turizm marketi(pazarı); Güncel durum, fırsatlar, tehditler ve gelecek
   Prof. Dr. Orhan BATMAN (Sakarya Univ., Turizm Fak.)
  2. Helal turizmde kavramlar sorunlar ve çözüm önerileri (tesettür, gıda, israf, tasarruf, inanç sömürüsü)
   Doç. Dr Murat ŞİMŞEK (Necmettin Erbakan Üniv., İlahiyat Fak.)
  3. Helal Turizm: Küresel piyasada sırada ne var?
   Doç. Dr. Mohamed Battour(Tanta Üniv., Mısır)
  4. Helal konseptli otel işletmelerinde müşteri beklentileri ve standardizasyonun önemi
   Doç. Dr. Burhan AYDEMİR (Balıkesir Üniv., Turizm Fak.)

 • 4. Oturum: Helal Yönetim Ticaret ve İşletme
  Oturum başkanı Dr. Muhlis AKAR, Doğan YAZAR
  1. Yönetim sistemi standartları ve helal yönetim
   Doğan YAZAR (Türk Standartları Enstitüsü)
  2. Helal yönetim sistemi ve akreditasyon
   Salih YÜKSEL (TÜRKAK Türk Akreditasyon Kurumu Daire Başkanı)
  3. Helal yönetim sistemi ve finans
   Fatma ÇINAR (Finansal Kurumlar Müdürü, Kuveytürk Katılım Bankası)
  4. Dünyada helal finans uygulamaları
   Mr. Amer BUKVIC (Uluslararası Bosna Bank, CEO)

 • [19:00] Gala Yemeği

 • 5 Kasım 2017 Pazar
 • 1. Oturum: Helal Yaşamda Gıda ve Beslenmenin Önemi
  Oturum başkanı Prof. Dr. Dato Daing Nasır IBRAHIM, Prof.Dr. Mehmet AKBULUT
  1. Helal yaşamda beslenmenin rolü
   Prof. Dr. Adem ELGÜN (İstanbul Sabahattin Zaim Üniv., Gıda Müh.)
  2. Helal yaşam açısından organik ürünlerin önemi
   Yard. Doç. Muhammed KARAŞAHİN (Selçuk Üniv., Çumra MYO Organik Tarım)
  3. İşlenmiş ve işlenmemiş ürünlerin helal ve sağlıklı yaşamdaki rolü
   Prof. Dr. Nevzat ARTIK (Ankara Üniv., Gıda Müh.)
  4. Genetiği değiştirilmiş gıdalar ve helal yaşam
   Prof. Dr. Irwandi JASWIR (Uluslararası Malezya İslam Üniversitesi, Gıda Kimya ve Biyokimyası Fak.)

 • 2. Oturum: Değerlendirme Oturumu
  Oturum başkanı Prof.Dr. Orhan ÇEKER, Doç.Dr. Murat ŞİMŞEK, Dr. Rıfat Oral

  Tüm oturum başkanlarından oluşan bir heyet ile ele alınan konular, İslami perspektif açısından değerlendirilecektir.