DEĞERLİ BİLİM İNSANLARI

Uzun bir süreden beri Helal ve Sağlıklı Gıda konusunda ‘’Yaratılış gayesine uygun fayda üretmek, muhtemel zararları tespit ederek tedbirler önermek, alternatif ve yenilikçi düşünerek ulusal ve küresel boyutta süreçler geliştirmek” misyonu ile çalışmalar yapan Helal ve Sağlıklı Gıda Platformumuz, 4. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda Kongresini 3-5 Kasım 2017 tarihinde Ankara’da düzenlemeye karar vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti olan Ankara Anadolu’da kurulmuş olan medeniyetlerden seçkin izler taşımakta ve bu izlerin görülebileceği müzeler ihtiva etmektedir.

Şimdiye kadar ulusal ve uluslararası boyutta 3 kongre, 10'u aşkın çalıştay ve sayısız panel ve konferans düzenleyen platformumuz, 4. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda Kongresi için ana temayı “HELAL YAŞAM; Helal Gıda, Helal Ürün, Helal Hizmet” olarak belirlemiştir. Ayrıca, Kongrede gerçekleştirilecek olan toplam 6 adet oturumda; Helal Gıda ve Beslenme, Yaşam Boyu Sağlık, Helal Yönetim Ticaret ve İşletme, Helal Turizm, İlahiyatta Helallik Kavramı ve Eğitimde Helallik Kavramı alt başlıklarında sunular gerçekleştirilecektir. Bu yaklaşımda temel hedef, yaşadığımız dünya ve ahiret hayatı için vazgeçilmez bir gündem olan Helal kavramının gıdanın ötesinde her anlamda insanoğlunun hayatında yer edinmesini sağlamaktır. Bu bakış açısıyla, günümüz toplumunda daraltılarak sadece yeme-içme bahsinde gelenekselleştirilerek gündeme gelen Helal kavramı yaşamın her alanında aktif bir şekilde hak ettiği yeri bulmuş olacak, ‘Hukuki’ olan ancak ‘’Vicdanlarda Helal Olmayan’’ pek çok etik dışı davranışın sorgulanmasıyla ilgili yeni ufuklar açılmış olacaktır.

Kongremizde alt tema olarak gerçekleştirmeyi düşündüğümüz toplam 6 adet oturum başlığı günümüz dünyası gerçekleri dikkate alınarak oluşturulmuştur. Birazcık dikkatle bakıldığında, insanların hızlı bir şekilde globalleşmiş olan dünyamızda bu konulara ne kadar sık muhatap oldukları görülecektir. Mobilleşmenin olağanüstü bir ivme kazandığı günümüz dünyasında; dünyanın herhangi bir yerinde hazırlanmış olan gıdayı tüketme, sağlık turizmi kapsamında herhangi bir yerden sağlık hizmeti alma, bir otelde konaklama, ticaret yapma ve eğitim hizmetinden yararlanma gibi durumlar artık ‘’uluslararası bir boyutun’’ ötesinde ‘’yerli, ulusal, yanı başımızda gerçekleşen bir olgu’’ haline gelmiştir. Bu durum Helal kavramını içselleştirmiş olan insanların günlük yaşamlarının her anında alert olmayı gerektirmekte ve ne ile yüz yüze gelebilecekleri konusunda en azından bazı temel farkındalıkları bilmeleri elzem olmaktadır. Bir yaşam biçimi olarak Helalliği içselleştirmek isteyen insanımızın bir gün mutlaka bu farkındalıkların gündeme geleceği bir anı yaşayacağını unutmaması gerekmektedir. Kongremizde bu düşünceden yola çıkarak her biri alanında otorite olacak düzeyde uzman olan ve uluslararası düzeyde tanınan dünyanın değişik ülkelerinden pek çok bilim insanı çağrılı tebliğler sunacaktır. Ayrıca, bu sunumlara paralel olarak düzenlenecek oturumlarda da bilim insanları sözlü ve poster bildirileriyle kongremizin içeriğini zenginleştirecektir. Kongremiz uluslararası boyutuyla Akademik Teşvik Sistemi kriterlerini karşılamaktadır.

Kongremizin sonuç bildirgesinde, belirlenen alt tema oturumlarında sunulacak olan içeriklerin, sadece inanç hassasiyeti dolayısıyla Helal Yaşam kavramını içselleştirmiş olan insanlara değil yeryüzünde yaşayan tüm insanlığın hayrına olacak bir yaşam tarzı olarak sunulması yolunda temel mesajların ve bir yol haritasının verileceğine içtenlikle inanıyoruz.

Düzenleme Kurulu