IV. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda Kongresi - IHHFC2017 (3-5 Kasım, Ankara)

Bilimsel ProgramSüre

Salon

Etkinlik


10:00

Kayıt Masası

Kayıt


Süre

Salon

Açılış Programı

03 KASIM 2017

CUMA

14:00-16:00

Kırmızı Salon

Protokol Konuşmaları

Açılış Konuşması

PROF. DR. BİLAL KUŞPINAR

(NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ DEKANI)


Süre

Salon

Moderatör

Başlıklar

3 KASIM 2017 CUMA

1.OTURUM

16:00-

17:00

KIRMIZI

SALON

PROF. DR. İBRAHİM DİLER

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIKLI BESLENME KONUSUNDA BİLGİ VE TUTUMLARI

M. Fatih HAYIRLIOĞLU, Cemile TOPÇU, Mehmet GÜRBİLEK

GENETİK OLARAK DEĞİŞTİRİLEN ÜRÜNLERİN KAVRAMI VE HALAL PERSPEKTİF

Yılmaz Kaya, Ali Yüksek, Yunus Emre Arvas

GENÇ YETİŞKİNLERİN BESİN ETİKETLERİ ile İLGİLİ BEKLENTİLERİ ve HELAL GIDA SEMBOLÜNÜ BİLME DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Nazlı Nur ASLAN, Hülya YARDIMCI, Ayşe Özfer ÖZÇELİK

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BESİN ETİKETİ OKUMA VE HELAL GIDA İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN SAPTANMASI

Nurhan ÜNÜSAN, Pınar ERDOĞAN, Muteber Gizem KESER

ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUL ORTAMINDAKİ BESİN TERCİHLERİ VE TERCİH NEDENLERİ

Mehmet BAHAR , Mustafa YILMAZ

BEYAZ

SALON

DR. RIFAT

ORAL

GASTRONOMİK KİMLİK İNCELEMESİ: BİNGÖL ÖRNEĞİ

Üzeyir KEMENT

HELAL GIDA SERTİFİKALI ÜRÜNLERİNİN OTEL MENÜLERİNDE KULLANIM DÜZEYİ: İZMİR MERKEZ’DEKİ BEŞ YILDIZLI OTELLER ÖRNEĞİ

Turgay BUCAK , Serkan YİĞİT

HELAL KONSEPTLİ OTELLERDE MÜŞTERİ İSTEKLERİ: HELAL OTEL STANDARDİZASYONLARI ÇERÇEVESİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

Burhan AYDEMİR, İsmail Mert ÖZDEMİR

HELAL KONSEPTLİ OTELLERİN İNCELENMESİ ÜZERİNE PROJE ÇALIŞMASI

Murat EMİR

TÜRKİYE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM İÇİN BİR ÇIKIŞ NOKTASI: HELAL TURİZM STRATEJİSİ

Cihan SEÇİLMİŞ, Nur Aybike CEYLANLAR

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DEPRESYON DÜZEYLERİ, BESLENME ALIŞKANLIKLARI-BİLGİSİ VE BEDEN KİTLE İNDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Hatice Banu KESKİNKAYA, Fatih KARA, Hüsamettin VATANSEV

TURKUAZ SALON

DOÇ. DR. ERCAN KURAR


OIL CONTENT AND FATTY ACID PROFILE OF PALM KERNEL FROM ASHANTI REGION OF GHANA

Iliasu Alhassan, Hacer Çoklar, Mehmet Akbulut

MOR REYHANIN (Ocimum basilicum L.) TOPLAM FENOLİK, MONOMERİK ANTOSİYANİN İÇERİĞİ VE ANTİOKSİDAN AKTİVİTESİ ÜZERİNE KURUTMA METOTLARININ ETKİSİ

Ayca Gülhan, Hacer Çoklar, Mehmet Akbulut

ET ÜRÜNLERİNDE TÜR TESPİTİNE YÖNELİK GELİŞTİRİLEN MOLEKÜLER VE İMMÜNOLOJİK YÖNTEMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Aynur ZEYREK, Gözde TÜRKÖZ BAKIRCI, Ezgi YAĞMUR

HAYVANSAL KAYNAKLI GIDA KATKI MADDELERİNİN HELAL GIDA AÇISINDAN İNCELENMESİ

Şefik TEKLE, Osman SAĞDIÇ

KABUKLU KAVRULMUŞ SUSAM VE TAHİN YAĞLARININ YAĞ ASİDİ KOMPOZİSYONU VE RENK DEĞERLERİ ÜZERİNE KAVURMA SÜRESİNİN ETKİSİ

Cundullah ÖZALP, Mehmet AKBULUT, Hacer ÇOKLAR


Süre

Salon

Etkinlik


15:00-15.15

Kafeterya

Çay-Kahve Arası

PP1

15:00-16:00

Salon

Poster Sunumu 1


Süre

Salon

Moderatör

Başlıklar

3 KASIM 2017 CUMA

2.OTURUM

17:15-

18:15

KIRMIZI

SALON

DR. MEHMET KÜÇÜK

AŞIRI KOLA TÜKETİMİNE BAĞLI GELİŞEN ÖZOFAGUS DARLIĞI

İlhan ÇİFTCİ, Metin GÜNDÜZ, Tamer SEKMENLİ, Mehmet SARIKAYA, Faruk ÇİÇEKCİ, Fatih KARA

ÇOCUKLARDA CİPS VE KOLA TÜKETİMİ İLE KOLELİTİAZİS ARASINDAKİ İLİŞKİ

İlhan ÇİFTCİ, Metin GÜNDÜZ, Tamer SEKMENLİ, Mehmet SARIKAYA, Fatih KARA

GEBE KADINLARIN BESLENME ALIŞKANLIKLARININ VE BESİN TÜKETİM DURUMLARININ BELİRLENMESİ

Nazlı Nur ASLAN, Ayşe Özfer ÖZÇELİK

NÖROLOJİK HASTALIKLAR VE ZERDEÇAL

Ezgi Karataş, Aslı Uçar

FIRÇA YAPIMINDA KULLANILAN KILLARIN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN STEREOLOJİK VE TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBİK İNCELENMESİ

Ş. Hakan ATALGIN, İbrahim KÜRTÜL, Mehmet CAN1

BEYAZ

SALON

YRD. DOÇ. DR. FATİH KARA

GIDA İŞLETMELERİNDE HELAL ÜRÜN SERTİFİKASININ İŞLETME PERFORMANSINA ETKİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Süleyman BAYINDIR, M. Şükrü AKDOĞAN

GIDA ÜRÜNLERİNE YÖNELİK HELAL SERTİFİKALANDIRMANIN GÖRECE ÖNEMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Firdaus Fanny Putera PERDANA, Remzi ALTUNIŞIK

RAKAMLARLA DÜNYA’DA HELAL FİNANS SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU VE TÜRK KATILIM BANKACILIĞININ BU SEKTÖRDEKİ YERİ

Abdulkadir ATAR

HELAL GIDA SERTİFİKASI ve TÜKETİCİ

Yakup GÜZEL, Cihat KARTAL

PAZARLAMA İLETİŞİMİ VE TÜKETİCİ DAVRANIŞI LİTERATÜRÜNDE HELAL KAVRAMI

Ali Erkam YARAR

TURKUAZ SALON

YRD. DOÇ. DR. MUHAMMET KARAŞAHİN

JELATİN’İN EN ÖNEMLİ ALTERNATİFİ GLUTEN: SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ

Fatma Hümeyra YERLİKAYA AYDEMİR, Ercan KURAR

GLUTENSİZ UN KARIŞIMLARINDA BAZI KALİTE KARAKTERİSTİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Mehmet KOYUNCU1, Mustafa DEDEOĞLU

KRİLL YAĞI VE SAĞLIK ÜZERİNE OLAN ETKİSİ

Hatice Tuğçe AÇA

NUTRİGENOMİKS: BESİNLER GENETİK YAPIMIZI NASIL ETKİLER?

Ercan KURAR, Fatma Hümeyra YERLİKAYA AYDEMİR

TÜRKİYE’DEKİ ARI SÜTÜ ÜRETİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE TÜRK ARI SÜTÜNDE PROBİYOTİKLERİN İLK TESPİTİ

Dilek EMİR, Murat EMİR


Süre

Salon

Etkinlik


16:15-16.30

Kafeterya

Çay-Kahve Arası


Süre

Salon

Moderatör

Başlıklar

4 KASIM 2017 CUMARTESİ

1.OTURUM

9:30-10:30

KIRMIZI

SALON

PROF. DR. SAFFET KÖSE


DOÇ. DR.

İLHAN ÇİFTCİ

HELAL KAVRAMININ GÜNLÜK YAŞAMA UYARLANMASINDA TARİHSEL BOYUT

Davetli Konuşmacı: Prof. Dr. Ebubekir SOFUOĞLU (Sakarya Üniversitesi)

HELAL KAVRAMININ GÜNLÜK YAŞAMA UYARLANMASINDA KARAKTER EĞİTİMİNİN ROLÜ

Davetli Konuşmacı: Prof. Dr. Nevzat TARHAN (Üsküdar Üniversitesi)

HELAL KAVRAMININ GÜNLÜK YAŞAMA UYARLANMASININ METODOLOJİSİ NASIL OLMALIDIR

Davetli Konuşmacı: Prof. Dr. Bülent DİLMAÇ (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

BEYAZ

SALON

DOÇ. DR. HÜSAMETTİN VATANSEV

İnsan Lenfosit Hücrelerinde Luteolin’in Antigenotoksik Etkisi

Selçuk ÇEKER, Güleray AĞAR

KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARDA HİPERLİPİDEMİNİN DÜŞÜK KOLESTEROL VE DÜŞÜK YAĞLI BESLENME PROGRAMI İLE DÜZENLENMESİ

Büşra DİLER ORAKÇI, Nihal BÜYÜKUSLU

TÜRKİYE’DE OBEZİTE EĞİTİMİ

Ali ALAŞ, Nurullah ÖZGÖKMAN

TÜKETİME HAZIR YEMEKLERDE B. CEREUS VARLIĞI, TOKSİN PROFİLLERİ VE TOKSİN OLUŞTURMA YETENEĞİNİN HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başak Gökçe ÇÖL, Harun AKSU

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DEPRESİF BELİRTİLERİ İLE BESLENME DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

H.Banu KESKİNKAYA, Büşra KAMA, Fatih KARA, Hüsamettin VATANSEV


Süre

Salon

Etkinlik


10:30-11:00

Kafeterya

Çay-Kahve Arası


Süre

Salon

Moderatör

Başlıklar

4 KASIM 2017 CUMARTESİ

2.OTURUM

11:00-12:00

KIRMIZI

SALON

PROF. DR.

ENDER ERDOGAN

PROF.DR.

FAHRİ BAYIROGLU

EGZERSİZİN HELAL VE SAĞLIKLI BİR HAYAT SÜRMEDE ÖNEMİ

Davetli Konuşmacı: Prof. Dr. Fatih KILINC (Süleyman Demirel Üniversitesi)

RUH SAĞLIĞININ HELAL VE SAĞLIKLI BİR HAYAT SÜRMEDEKİ ÖNEMİ

Davetli Konuşmacı: Prof. Dr. Ibrahim BALCIOGLU (İstanbul Üniversitesi)

BESLENME ŞEKLİ İLE HELAL VE SAĞLIKLI BİR HAYAT SÜRME ARASINDAKİ İLİŞKİ

Davetli Konuşmacı: Yrd. Doç. Dr. M. Radwan ABU-ISSA (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

BEYAZ

SALON

DOÇ. DR. MURAT ŞİMŞEK

İSLAM HUKUKU AÇISINDAN HELAL GIDA SERTİFİKASI DENETİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

M. Zeki UYANIK

SAĞLIĞA ZARARLI MADDELERİN ŞER’İ HÜKMÜNÜN TESPİTİNDE YÖNTEM NE OLMALI

Osman BAYDER

SINIRLARI VE GAYESİ AÇISINDAN İSLAM’DA TOKLUK

Taha ÇELİK

YABAN HAYATINDAN SORFAYA: TÜRK MUTFAK KÜLTÜRÜNDE AV ETLERİNİN HELAL GIDA OLARAK ÖNEMİ

Zühal ÖZDEMİR, Sıdıka BULDUK

TASAVVUF MODERN DÜNYAYA NE SUNABİLİR: AŞIRI TÜKETİMDEN MUZDARİP İNSANLIĞA NEFSİNİN TERBİYESİNİN İLK ADIMI OLARAK AÇLIK TAVSİYESİ

Ali ÇOBAN

KANATLI HAYVANLARIN ŞOKLAMA YÖTEMİ İLE KESİMİ VE FIKHÎ HÜKÜMLERİ

Şaban KÜTÜK


Süre

Salon

Etkinlik


12:00-13:00

Kafeterya

Öğlen Yemeği

PP2

13:00-14:00

Salon

Poster Sunumu 2


Süre

Salon

Moderatör

Başlıklar

4 KASIM 2017 CUMARTESİ

3.OTURUM

14:00-15:20

KIRMIZI

SALON

PROF. DR.

MEHMET GÜRBİLEK

PROF.DR.

MUSTAFA ALTINDİŞ

HELAL TURİZM MARKETİ(PAZARI); GÜNCEL DURUM, FIRSATLAR, TEHDİTLER VE GELECEK

Davetli Konuşmacı: Prof. Dr. Orhan BATMAN (Sakarya Üniversitesi)

HELAL TURİZMDE KAVRAMLAR SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (TESETTÜR, GIDA, İSRAF, TASARRUF, İNANÇ SÖMÜRÜSÜ)

Davetli Konuşmacı: Doç. Dr. Murat ŞİMŞEK (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

HELAL TURİZM: KÜRESEL PİYASADA SIRADA NE VAR?

Davetli Konuşmacı: Doç. Dr. Mohamed Battour (Tanta Üniversitesi, Mısır)

HELAL KONSEPTLİ OTEL İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİ BEKLENTİLERİ VE STANDARDİZASYONUN ÖNEMİ

Davetli Konuşmacı: Doç. Dr. Burhan AYDEMİR (Balıkesir Üniversitesi)

BEYAZ

SALON

YRD. DOÇ. DR. HUZEYFE ÇEKER


KUR'ÂN YORUM GELENEĞİNDE NİSÂ SÛRESİ 29. ÂYETTEKİ “KARŞILIKLI RIZA” İFADESİNİN KAPSAMI ÜZERİNE

Necmettin ÇALIŞKAN Ahmet Sait SICAK

TEMİZLİK ÜRÜNLERİNDE HELÂL SERTİFİKASI KULLANMA NEDENLERİ

Ayşe Betül ŞAHİN

HELAL GIDANIN TEMİNİ (ÜRETİM/PAZARLAMA) AÇISINDAN KUR’AN’IN TİCARETE YAKLAŞIMININ TESPİTİ

Ahmet Sait Sıcak, Necmettin Çalışkan

HELAL GIDA LİTERATÜRÜ

Erdoğan KÖYCÜ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA HELAL GIDA SİYASETİ

Abdullah Aydın, Yusuf Okşar

KAPİTALİZM VE HELAL YAŞAMIN MANİPÜLASYONU

Yusuf Okşar, Abdullah Aydın


Süre

Salon

Etkinlik


15:20-15:40

Kafeterya

Çay-Kahve Arası


Süre

Salon

Moderatör

Başlıklar

4 KASIM 2017 CUMARTESİ

4.OTURUM

15:40-17:00

KIRMIZI

SALON

DR.

MUHLİS AKAR


DOĞAN

YAZAR

YÖNETİM SİSTEMİ STANDARTLARI VE HELAL YÖNETİM

Davetli Konuşmacı: Doğan YAZAR (Türk Standartları Enstitüsü)

HELAL YÖNETİM SİSTEMİ VE AKREDİTASYON

Davetli Konuşmacı: Salih YÜKSEL (TÜRKAK Türk Akreditasyon Kurumu)

HELAL YÖNETİM SİSTEMİ VE FİNANS

Davetli Konuşmacı: Fatma ÇINAR (KuveytTürk Katılım Bankası)

DÜNYADA HELAL FİNANS UYGULAMALARI

Davetli Konuşmacı: Mr. Amer BUKVIC (Uluslararası Bosna Bank)

BEYAZ

SALON

DOÇ. DR. ÖZNUR KÖYLÜ


DETERMINATION OF PHENOLIC COMPOUNDS AND SUGAR CONTENT, ANTIOXIDANT PROPERTIES AND INHIBITION ACTVITIES ON CLINICALLY IMPORTANT ENZYMES OF Stevia rebaudiana

Zehra CAN, Nimet BALTAS

GIDA GÜVENLİĞİ VE GÜVENİRLİLİĞİNİN ETİK BOYUTU

Ahmet Özçelik, Mehmet Arif ŞAHİNLİ, Hüseyin Tayyar GÜLDAL

GIDA SEKTÖRÜNDE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (AR-GE) DEPARTMANLARININ TÜKETİCİ TERCİHLERİ İLE HELAL GIDA ÜRETİMİ

Kübra SAĞLAM

HELAL KESİMDE HAYVANLAR ACI HİSSEDER Mİ?

Gürbüz AKSOY, Faruk SÜZERGÖZ

SAĞLIKLI HAYVANSAL ÜRÜNLER ÜRETİMİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Ergin ÖZTÜRK, Nuh OCAK

MEZBAHA ATIKLI YEMLERİN ÇİFTLİK BALIKLARI İLE KANATLI KÜMES HAYVANLARININ HÜKMÜNE ETKİSİ

Hüseyin BAYSA


Süre

Salon

Etkinlik


19:00

TZOBB OTEL

Gala Yemeği


Süre

Salon

Moderatör

Başlıklar

5 KASIM 2017 PAZAR

1.OTURUM

9:30-10:50


KIRMIZI

SALON

PROF. DR.

ADEM ELGÜN

PROF.DR.

MEHMET AKBULUT

HELAL YAŞAMDA BESLENMENİN ROLÜ

Davetli Konuşmacı: Prof. Dr. Adem ELGÜN (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi)

HELAL YAŞAM AÇISINDAN ORGANİK ÜRÜNLERİN ÖNEMİ

Davetli Konuşmacı: Yrd. Doç. Dr. Muhammed KARAŞAHİN (Selçuk Üniversitesi)

İŞLENMİŞ VE İŞLENMEMİŞ ÜRÜNLERİN HELAL VE SAĞLIKLI YAŞAMDAKİ ROLÜ

Davetli Konuşmacı: Prof. Dr. Nevzat ARTIK (Ankara Üniversitesi)

GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ GIDALAR VE HELAL YAŞAM

Davetli Konuşmacı: Prof. Dr. Irwandi JASWIR (Uluslararası Malezya İslam Üniversitesi)

BEYAZ

SALON

DOÇ. DR. SEYİTALİ KAYIŞ

ŞEKER PANCARINDAN ÜRETİLMİŞ YENİ BİR GIDA ÜRÜNÜ

Ahmet GÖRGÜLÜ, Aysun MİRZA, Nilüfer ERGÜL, Cevdet Hazar Başaran SAĞRA

İLAÇ VE GIDA TAKVİYESİ İÇERİKLERİNİN İNANCA UYGUNLUĞUNUN FARKINDALIĞI ANKETİ

Saliha Ayşenur ÇAM, Seyyide ARSLAN, Fatma UYSAL

GIDALARDA BİYOTEKNOLOJİK UYGULAMALAR VE HELAL YAŞAM

Ertan ERMİŞ

MISIR NİŞASTASINDAN ELDE EDİLEN GLUKOZ FRUKTOZ ŞURUBUNUN ORGANİZMAYA ZARARLI ETKİLERİ

Hakan BOYUNAĞA

AHİ ÖRGÜTLERİNDE İSLAMİ İŞ YAPMA İLKELERİ: BURGAZİ FÜTÜVVETNAMESİNDEN BULGULAR

Ömer Faruk ALADAĞ


Süre

Salon

Moderatör

DEĞERLENDİRME OTURUMU

Tüm oturum başkanlarından oluşan bir heyet ile ele alınan konular, İslami perspektif açısından değerlendirilecektir.

5 KASIM 2017 PAZAR

2.OTURUM

11:10-12:30


Kırmızı

Salon

PROF. DR ORHAN ÇEKER

PROF. DR. ORHAN ÇEKER (NEÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ)


DOÇ. DR. MURAT ŞİMŞEK (NEÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ)


DR. RIFAT ORAL (DİYANET İŞLERİ BAŞK. DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU ÜYESİ)


Süre

Salon

Etkinlik


12:30

KIRMIZI SALON

Kapanış Değerlendirme

Not:

Sözlü Sunumlar bilimsel programda verilen zamanda sunulacaktır.

Poster sunumlar 2 farklı zaman diliminde (PP1 ve PP2) sunulacaktır. Poster sunumu ile ilgili detaylar poster sunum programında verilmektedir.