President

 • Prof. Dr. İbrahim KÜRTÜL (Karabük Ün. Tıp Fakültesi, Anatomi)

Secretary

 • Prof. Dr. Mehmet AKBULUT (Selçuk Ün. Ziraat Fakültesi, Gıda Müh.)
 • Prof. Dr. Mustafa ALTINDİŞ (Sakarya Ün. Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri)
 • Prof. Dr. Fahri BAYIROĞLU (Ankara Yıldırım Beyazıt Ün. Tıp Fakültesi, Fizyoloji)
 • Doç. Dr. İlhan ÇİFTÇİ (Selçuk Ün. Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi)
 • Doç. Dr. Murat ŞİMŞEK (Necmettin Erbakan Ün. İlahiyat Fakültesi Fıkıh)
 • Doç. Dr. Hüsamettin VATANSEV (Selçuk Ün. Tıp Fakültesi, T.Biyokimya)

Honorary Committee

 • Prof. Dr. Fatih GÜLTEKİN (HSG Platformu Dönem Koordinatörü)
 • Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER (Necmettin Erbakan Ün. Rektörü)
 • Prof. Dr. Metin DOĞAN (Ankara Yıldırım Beyazıt Ün. Rektörü)
 • Prof. Dr. Refik POLAT (Karabük Ün. Rektörü)

Organizing Committee

 • Prof. Dr. Mehmet AKBULUT (Selçuk Ün., Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği)
 • Prof. Dr. Mustafa ALTINDİŞ (Sakarya Ün., Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji)
 • Prof. Dr. Seyfullah Oktay ARSLAN (Ankara Yıldırım Beyazıt Ün., Tıp Fakültesi, Farmakoloji)
 • Prof. Dr. Erol AYAZ (Abant İzzet Baysal Ün., Tıp Fakültesi, Parazitoloji)
 • Prof. Dr. Fahri BAYIROĞLU (Ankara Yıldırım Beyazıt Ün., Tıp Fakültesi, Fizyoloji)
 • Prof. Dr. M. Emin BÜYÜKOKUROĞLU (Sakarya Ün., Tıp Fakültesi, Farmakoloji)
 • Prof. Dr. Orhan ÇEKER (Necmettin Erbakan Ün., İlahiyat Fakültesi, Fıkıh)
 • Prof. Dr. Ahmet DİKEN (Necmettin Erbakan Ün. Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
 • Prof. Dr. İbrahim DİLER (Süleyman Demirel Ün., Su Ürünleri Fakültesi)
 • Prof. Dr. Adem ELGÜN (İttifak Holding Yön Kur Üyesi, Gıda Mühendisi)
 • Prof. Dr. Ender ERDOĞAN (Selçuk Ün., Tıp Fakültesi, Farmakoloji)
 • Prof. Dr. Muazzez GARİPAĞAOĞLU (Medipol Ün., Beslenme ve Diyetetik)
 • Prof. Dr. Fatih GÜLTEKİN (Sağlık Bilimleri Ün., Biyokimya)
 • Prof. Dr. Mehmet GÜRBİLEK (Necmettin Erbakan Ün., Biyokimya)
 • Prof. Dr. Mohd. Salleh HAMZAH (International Islamic University, Department of Biotechnology Engineering, Malaysia)
 • Professor Dato Dr Daing Nasir IBRAHIM (Malezya Pahang Ün. Rektörü)
 • Prof. Dr. Saffet KÖSE (Kâtip Çelebi Ün., Rektör Yardımcısı, İslami İlimler Fakültesi Dekanı)
 • Prof. Dr. İbrahim KÜRTÜL (Karabük Ün., Rektör Yardımcısı, Tıp Fakültesi, Anatomi)
 • Prof. Dr. Hasan OKUYUCU (Ankara Yıldırım Beyazıt Ün., Mühendislik Fakültesi)
 • Prof. Dr. Ahmet ÖĞKE (Akdeniz Ün İlahiyat Fak Dekanı, Tasavvuf)
 • Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK (Karabük Ün., Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı)
 • Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK (Medipol Ün. Tıp Fakültesi Endokrin, Metabolizma)
 • Prof. Dr. Bünyamin ŞAHİN (Karabük Ün., Tıp Fakültesi, Anatomi)
 • Prof. Dr. Ahmet ÜNVER (Çanakkale 18 Mart Ün., Tıbbi Mikrobiyoloji)
 • Doç. Dr. Adem AYDIN (Necmettin Erbakan Ün. Meram Tıp Fakültesi, Psikiyatri)
 • Doç. Dr. İlhan ÇİFTÇİ (Selçuk Ün. Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi)
 • Doç. Dr. H. Hüseyin EKER ( Bezmialem Ün., Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı)
 • Doç. Dr. Tahir KAHRAMAN (Karabük Un. Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya)
 • Doç. Dr. Seyit Ali KAYIŞ (Karabük Ün., Tıp Fakültesi, Tıbbi İstatistik)
 • Doç. Dr. Murat ŞİMŞEK (Necmettin Erbakan Ün., İlahiyat Fakültesi, Fıkıh)
 • Doç. Dr. Yılmaz TEZCAN (Necmettin Erbakan Ün., Meram Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi)
 • Doç. Dr. Hüsamettin VATANSEV (Selçuk Ün., Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya)
 • Yrd. Doç. Dr. Hakan AKBAYRAK (Selçuk Uni. Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerr.)
 • Yrd. Doç. Dr. Hacer ÇOKLAR (Selçuk Ün. Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği)
 • Yrd. Doç. Dr. Ayhan DURAN (Aksaray Ün. Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği)
 • Yrd. Doç. Dr. Muhterem ERCAN ( Fizyolog, Hipnoterapi)
 • Yrd. Doç. Dr. Emre GÖKTÜRK (Necmettin Erbakan Ün.. Sağlık Bil. Fakültesi Sosyal Hizmet)
 • Yrd. Doç. Dr. Fatih KARA (Konya Selçuk Üni. Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı)
 • Yrd. Doç. Dr. Muharrem Metin ŞENER (Necmettin Erbakan Ün.. Sağlık Bil Fakültesi Sosyal Hizmet Böl.)
 • Yrd. Doç. Dr. Mahmut TOKAÇ (Medipol Ün. Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik)
 • Yrd. Doç. Dr. Ramazan ÜSTÜN (Yüzüncü Yıl Ün., Tıp Fakültesi Fizyoloji)
 • Yrd. Doç. Dr. Muhammed YÜCEER(Çanakkale Onsekiz Mart Ün., Teknik Bilimler MYO)
 • Dr. Affaro AFFANDY (Consultant Fellow, Universiti Malaysia Pahang, CEO, Pharmagel PSdn. Bhd.)
 • Dr. Melih ÇAMCI (Ankara Yıldırım Beyazıt Ün., Tıp Fakültesi, Fizyoloji)
 • Dr. Mohd Ridzuan DARUN (Malezya Pahang Ün., Endüstriyel Yönetim Fakültesi Dekanı)
 • Dr. Sefer DEMİROK (Beyhekim Sağlık Derneği Başkanı, İşyeri Hekimi)
 • Dr. Mehmet KÜÇÜK (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Danışmanı)
 • Dr. Rıfat ORAL (DİB, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi)
 • Dr Marco Tieman (Adjunct Professor, Universiti Malaysia Pahang, CEO, LBB International)
 • Öğr. Gör. Hatice Feyza AKBULUT (Selçuk Ün. Çumra MYO, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler)
 • Öğr. Gör. Hakan VATANSEV (Necmettin Erbakan Ün., Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Böl.)
 • Araş. Gör. Zeynep DENLİ (Karatay Ün., Tıp Fakültesi)
 • Diyetisyen Mevlüde MAMİYEV
 • Vet. Hek. Erhan BAĞ (Vefader, Sağlık Bilimleri Ün.)
 • Vet. Hek. Hüseyin SOYSAL
 • Vet. Hek. Şemsettin TAŞKAYA
 • Av. Sabri HAFİF (SOGEL)
 • Av. Taner ÜRKMEZ (ZİNDE)
 • Fatma ÇINAR (Finansal Kurumlar Müdürü, Kuveytürk Katılım Bankası)
 • Alparslan İlhami MOTUR (Zinde Gelişim Derneği)
 • Doğan YAZAR (Türk Standartları Enstitüsü)

Scientific Advisory Board

Unvan ve Soyadına göre alfabetik sırayla
 • Prof. Dr. M. Yücel AĞARGÜN (Medipol Ün. Tıp Fakültesi, Psikiyatri)
 • Prof. Dr. Ramazan AKDEMİR (Sakarya Ün, Tıp Fakültesi Dekanı)
 • Prof. Dr. Mehmet AKÖZ, (Necmettin Erbakan Ün. Tıp Fakültesi Biyokimya)
 • Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI (Abant İzzet Baysal Ün. Rektörü)
 • Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ (Necmettin Erbakan Ün., İlahiyat Fakültesi)
 • Prof. Dr. Mehmet Emin AYDIN (Necmettin Erbakan Ün.)
 • Prof. Dr. Fahri BAYIROĞLU (Yıldırım Beyazıd Ün Tıp Fakültesi Fizyoloji)
 • Prof. Dr. Ali Savaş ÇİLLİ (Sakarya Ün. Tıp Fakültesi, Psikiyatri)
 • Prof. Dr. Şamil DAĞCI (Ankara Ün. İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku)
 • Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ(Namık Kemal Ün., Gıda Mühendisliği)
 • Prof. Dr. Hamdi DÖNDÜREN(Karatay Ün., İslam Ekonomisi ve Finans)
 • Prof. Dr. İbrahim DİLER (Süleyman Demirel Ün. Su Enst. Md)
 • Prof. Dr. Özcan EREL (Ankara Yıldırım Beyazıt Ün. Tıp Fakültesi, Biyokimya)
 • Prof. Dr. H. Mehmet GÜNAY, (Sakarya Ün. İlahiyat Fakültesi Fıkıh)
 • Prof. Dr. Dhoub HAMADI (Faculty of Letters, University of Sfaxc, Tunisia)
 • Prof. Dr. Mohd. Salleh HAMZAH (International Islamic University, Department of Biotechnology Engineering, Malaysia)
 • Prof. Dr. Adnan HAYALOĞLU (İnönü Ün. Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği)
 • Prof. Dato Dr Daing Nasir IBRAHIM (Malezya Pahang Ün. Rektörü)
 • Prof. Dr. Hayrettin KARA (Medipol Ün. Tıp Fakültesi, Psikiyatri)
 • Prof. Dr. Bilal KEMİKLİ (Dumlupınar Ün. İlahiyat Fakültesi Dekanı)
 • Prof. Dr. Mustafa KÖSEM (Sakarya Ün., Tıp Fakültesi, Patoloji)
 • Prof. Dr. Kaşif Hamdi OKUR (Hitit Ün. İlahiyat Fakültesi Fıkıh)
 • Prof. Dr. Hanefi ÖZBEK (Medipol Ün. Güzel Sanatlar Fak Dekanı, Farmakolog)
 • Prof. Dr. Gürkan ÖZTÜRK (Medipol REMER Merkez Md, Fizyoloji)
 • Prof. Dr. Talat SAKALLI(Süleyman Demirel Ün. İlahiyat Fakültesi Hadis)
 • Prof. Dr. Hanifi SOYLU (Selçuk Ün. Tıp Fakültesi Pediatri)
 • Prof. Dr. Bünyamin ŞAHİN (Karabük Ün., Tıp Fakültesi, Anatomi)
 • Prof. Dr. A. Zeki ŞENGİL (Medipol Ün. Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji)
 • Prof. Dr. Mustafa TAYAR (Uludağ Ün. Vet. Fakültesi Besin Hijyeni)
 • Prof. Dr. Selman TÜRKER (Necmettin Erbakan Ün. Seydişehir Müh. Fakültesi Dek, Gıda Müh)
 • Prof. Dr. Metehan UZUN (Çanakkale 18 Mart Ün., Tıbbi Fizyoloji)
 • Prof. Dr. Yücel ÜNAL (Ağrı İbrahim Çeçen Ün.)
 • Prof. Dr. Celalettin VATANSEV (Necmettin Erbakan Ün. Tıp Fakültesi Dekanı)
 • Prof. Dr. Ender YARSAN (Ankara Ün. Vet. Fakültesi, Zootekni)
 • Prof. Dr. Hasan YETİM (Erciyes Ün., Gıda Mühendisliği)
 • Prof. Dr. Hür Mahmut YÜCER (Karabük Ün. İlahiyat Fakültesi Dekanı)
 • Doç. Dr. Osman DEMİR (Çanakkale Onsekiz Mart Ün.)
 • Doç. Dr. Ercan KURAR (Necmettin Erbakan Ün. Meram Tıp Fakültesi, Genetik)
 • Doç. Dr. Abdullah ÖKSÜZ (Necmettin Erbakan Ün. Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme Ve Diyetetik)
 • Doç. Dr. Yavuz SELVİ (Selçuk Ün. Tıp Fakültesi, Psikiyatri)
 • Doç. Dr. Habibe ŞAHİN (Erciyes Ün. Beslenme Diyetetik)
 • Doç. Dr. Hajah Mariam binti Abdul Latif (Faculty of Food Science and Nutrition Universiti Malaysia Sabah)
 • Doç. Dr. Alina Abdul Rahim (Sains Islamic University of Malaysia, Faculty of Science and Technology)